Dins el marc de la lluita contra d’estigma, des de La Dula encetem la campanya #noetstuéselmón, que inclou la publicació de dues guies, una col·lecció de material gràfic, diversos vídeos i accions interactives a través d’Instagram, entrevistes a mitjans locals i accions de presentació en diversos espais juvenils i associatius. La campanya vol ser la contribució de La Dula a la desestigmatització del llenguatge i de les idees i percepcions que tenim del món.

Cartelleria de campanya

Guies útils